בועז עופרי - שתי אצבעות מצידון

 

אנו
מחכים
לכם באולפן