אלבינה - חביבי יאללה (קולות)

אלבינה - חביבי יה עיני

אלבינה - מ סלמה יה סלמה

אנו
מחכים
לכם באולפן